Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utlysning av ny bidragsform för integration och inkludering

Publicerad 2018-05-21 16:51
Kultur- och fritidsavdelningen presenterar en ny bidragsform där aktörer inom det fria kulturlivet kan ansöka om medel för projekt och arrangemang som syftar till ökad inkludering och minskat utanförskap.