Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppgradering kan medföra viss fördröjning i miljöärenden

Publicerad 2018-05-21 11:00
Under de kommande veckorna kommer samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland att uppgradera ett av sina datasystem. Det kan medföra en liten fördröjning i handläggningen av vissa ärenden.

Detta gäller ärenden som kommer in till miljö- och hälsoskyddsnämnden, till exempel ansökan om miljöfarlig verksamhet, livsmedelsverksamhet eller ansökan om enskilt avlopp. Det berör också klagomål om störande verksamhet, till exempel buller eller nedskräpning.

Akuta ärenden, som exempelvis matförgiftning, handläggs som vanligt.

Datasystemet kommer att vara i full drift från och med den 7 juni. 

Arbetet innebär att Klart Vattens kundtjänsttelefon (0498-26 95 90) kommer att vara stängd torsdag 24 maj samt måndag 4 juni på grund av utbildning. Torsdag 24 maj är kundtjänst även stängd för drop-in-besök.