Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialtjänstens kvalitetsarbete

Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten. Kvalitetsarbetet beskrivs i ett Ledningssystem. Ledningssystemet ska säkerställa att socialtjänsten bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklar tjänster av god kvalitet.

Genom att upprätta kvalitetsgarantier så definierar vi vad du kan förvänta dig av en insats. För de som utför insatser inom socialtjänsten har vi definierat god kvalitet genom att upprätta tydliga kvalitetskrav. För de som utför insatser inom socialtjänsten har vi (socialnämnden) definierat god kvalitet genom att upprätta uppdrag- och kvalitetskrav. Genom att upprätta kvalitetsgarantier så definierar vi vad du kan förvänta dig av socialtjänstens insatser (delvis nytt). I varje verksamhet pågår alltid ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda tjänster av god kvalitet.

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar att följa upp kvaliteten i verksamheterna. Inom socialtjänsten finns det flera resultat som presenteras för att man skall kunna följa kvaliteten.

Resultat från brukarundersökningar, öppna jämförelser och nyckeltal analyseras för att vi skall kunna identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

I vårt kvalitetsarbete är det viktigt för oss att få veta dina synpunkter. Om du vill framföra klagomål, beröm eller komma med förslag på förbättringar kan du använda blanketten Lämna synpunkt.

Läs mer om Lämna synpunkt