Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stänger boende för ensamkommande ungdomar

Publicerad 2018-05-18 09:16
Socialförvaltningen har beslutat att avveckla ytterligare ett boende för ensamkommande ungdomar. Den här gången är det ett boende i Visby som kommer att stängas.

– Precis som vid tidigare avvecklingar handlar det om att det inte längre kommer några nya ensamkommande ungdomar till Gotland och då måste vi anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna, säger Louise Stuxgren, tf avdelningschef.

Boendet i Visby stänger under senhösten.
– De ungdomar som berörs kommer alla att erbjudas individuella lösningar. Med anledning av det minskande antalet ungdomar kommer vi också att behöva anpassa bemanningen vilket gör att vi nu går in i en ny omställningsprocess för medarbetarna, säger Louise Stuxgren.

Under det senaste året har antalet placerade ungdomar vid socialförvaltningens boenden för ensamkommande mer än halverats.