Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn erbjuds gratis simskoleplats

Publicerad 2018-05-18 08:52
Nu erbjuds gratis simskola för barn födda år 2011 och 2012. Detta efter att Region Gotland fått drygt 1,5 miljoner kronor i statsbidrag.

Bakgrunden till erbjudandet är att regeringen satsat riktade medel till kommunerna i Sverige för att simkunnigheten hos barn är ojämn. Bland barn med socioekonomiskt svagare bakgrund är det till exempel vanligare att inte kunna simma. Syftet med det statliga bidraget är att barn ska få god vattenvana och bättre förutsättningar för att kunna ta del av simundervisningen som ges i skolan. Regeringen satsar hela 300 miljoner kronor som fördelats mellan landets kommuner under 2018.

Med hjälp av statsbidraget krokar Region Gotland arm med föreningslivet och erbjuder platser i våra simskolor under sommaren. Erbjudandet gäller i mån av plats och omfattar barn födda 2011 samt 2012 som är mantalsskrivna på Gotland. Även de som redan bokat plats i simskola. Barn i övriga åldrar betalar enligt gällande taxa. 

- Vi är glada att vi kan erbjuda simskola i sommar. Dessutom gratis vilket möjliggör att fler kan vara med. Barnet får en väldigt bra grund inför simundervisningen som startar i årskurs 1. Det är även glädjande att vi kan samverka med Korpen Gotland, Wisby Simsällskap samt Svenska livräddningssällskapet här på Gotland och tillsammans arbeta för att fler barn ska få möjligheten till god vattenvana och simkunnighet, säger Pär Gustavson, chef vid kultur- och fritidsenheten och ansvarig för de kommunala simhallarna.

Så här anmäler du ditt barn

För att se vilka tider som finns att tillgå samt kunna anmäla ditt barn till respektive simskola, kontakta nedanstående eller gå in på angiven hemsida.

Solbergabadet - Region Gotland

Kontaktperson: Hanna Nyberg, telefon 0498-26 96 65, e-post hanna.jacobsson@gotland.se

www.gotland.se/sommarsimskolasolbergabadet2018

Hemsebadet - Region Gotland 

Kontaktperson: Bodil Carlberg, telefon 0498-20 47 48, e-post bodil.carlberg@gotland.se

www.gotland.se/sommarsimskolahemsebadet2018

Svenska livräddningssällskapet
Kontaktperson: Tord Thuresson, telefon 070-631 29 30, e-post tord@slsgotland.se

www.slsgotland.se/w/sommarsimskola

Wisby simsällskap

Kansliet, telefon 072-226 37 64, e-post info@wisbysim.se

wisbysim.kanslietonline.se/simundervisning-forskola/information
OBS - du behöver skapa ett konto för att kunna göra en bokning/anmälan.

Korpen Gotland

Kansliet, telefon 0498-20 70 65, e-post info@korpengotland.se

www.korpengotland.se/Barnsim/kostnadsfrisimskolaforbarnfodda2012