Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hundratals sjuksköterskor till Gotland på kongress - då passar Visby lasarett på att rekrytera

Publicerad 2018-05-17 11:23
Den 17-18 maj genomförs kongressen AnIva på Gotland och därmed kommer 200-300 sjuksköterskor till Gotland. Värdar för kongressen är anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor på Visby lasarett som också ser möjligheten att locka till sig kollegor från hela landet att flytta till Gotland. Kongressen hålls på Wisby Strand.

- Det råder stor brist på sjuksköterskor och läkare på Visby lasarett och när vi nu har så många kollegor i Visby från hela landet så vill vi även passa på att visa hur det är att bo och leva här på Gotland. Vi kan förhoppningsvis inspirera någon eller några till ett liv på Gotland, säger Li Ljungberg.
Ljungberg är anestesisköterska på Visby lasarett.

Visby lasaretts huvudsakliga uppdrag är att arrangera själva kongressen och välkomna kollegor till Gotland. Samtidigt gör de ett antal riktade insatser för att få upp intresset för att arbeta och bo på Gotland. De kommer under kongressdagarna att arrangera studiebesök på Visby lasarett och operations- och intensivvårdsavdelningen, de ska vara utställare på Wisby Strand och under drygt ett års tid har de via ett eget Instagramkonto sått frö efter frö hos deltagarna om hur det är att leva på vår ö.

- Jag är så imponerad av deras engagemang och värdskap, säger Catarina Wallentin, projektledare på Gotland Convention Bureau. De är nytänkande och har verkligen insett att en kongress som kommer till Gotland kan vara ett utmärkt tillfälle även för rekrytering.

Fakta:
AnIva är en förening för alla Anestesi (An) samt Intensivvårdssjuksköterskor (Iva) i Sverige. Föreningen har cirka 2750 medlemmar. Varje år anordnar AnIva föreningen två kongresser, en på våren och en på hösten.

Vårkongressen arrangeras av lokala AnIva kliniker, det vill säga något av landets många sjukhus utanför Stockholm. Höstkongressen anordnas varje år av AnIva styrelsen i Stockholm.

I maj 2018 är det Visby som för första gången står som arrangör för AnIvas vårkongress.