Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer pengar till välfärden i vårbudget

Publicerad 2018-05-16 19:40
Den politiska majoriteten presenterade i dag sitt förslag till vårbudget. Förutom ramtillskott till vården, skolan och omsorgen märks en satsning på att ta hem den utomlänsvård som är möjlig att göra på Gotland.

De styrande partierna på Gotland - S, V och MP - presenterade i eftermiddags sitt budgetförslag för koncernledningen, och direkt efteråt höll de en presskonferens i Arbetarrörelsens hus. Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin inledde med att framhålla att det generellt går väldigt bra för Gotland.

- Vi har också gjort ett antal stora satsningar att vara stolta över: kryssningskajen som nyligen invigdes, den nya gymnasieskolan, arenan, ett särskilt boende i Östergarn med mera. Nu är vi också igång med att bygga bräckvattenverket i Kvarnåkershamn som kommer att lösa vattenbristen på södra Gotland.

 

Budgetförslaget innehåller nya satsningar i Hemse, där 15,4 miljoner kronor ska förlänga livslängden på Hemsebadet med 10-15 år. Elevhemmet på folkhögskolan rustas upp för 25,5 mnkr.

 

Utgångsläget för driftbudgeten inför beredningen var ett beräknat överskott på 132 miljoner kronor. Det sparpaket på 170 miljoner kronor på tre år som tidigare beslutats rullar på men majoriteten väljer också att skjuta till pengar till ett antal olika områden. Tekniska nämnden får exempelvis 2 mnkr till räddningstjänsten, som man bedömer kommer få svårt att klara sitt uppdrag annars.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden får ett ramtillskott på 19,5 mnkr bland annat som justering av den så kallade resursfördelningsmodellen och för utomlänsvård. Det sistnämnda är ett område som ofta gör nämndens ekonomi svår att förutsäga, säger nämndens ordförande Stefaan de Maecker.

 

Det är ungefär 10 procent av vår budget som går till utomlänsvården och några få patienter kan göra att resultatet påverkas markant. 

 

Bland annat därför satsar man nu på att flytta hem den utomlänsvård som är möjlig att göra på Gotland. Egen PCI-verksamhet, det vill säga ballongsprängning av hjärtats kranskärl, ger snabbare vård för patienterna som slipper transport till Karolinska och dessutom på sikt en besparing.

Efter beredningens justeringar blir resultatet för 2019 59 miljoner kronor, vilket inte når upp till det finansiella målet på två procent av omsättningen, vilket är 102 mnkr.