Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolor manifesterar sin egen dag

Publicerad 2018-05-16 16:39
Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. Och i år den 17 maj.

På förskolor runt om i landet brukar Förskolans dag firas i form av roliga aktiviteter, tävlingar och fika för både barn och vuxna. På förskolan Korallen i Vibble arrangerar man till exempel en frågepromenad genom skogen som genomförs tillsammans med barnen.

På Väskinde förskola kommer man att fira Förskolans dag i Trollskogen, som ligger på vägen mellan Väskinde och Lummelundagrottorna - ett lekområde med bland annat grillplats, lekstuga och sovhus. Där blir det rörelsetipspromenad, ansiktsmålning och troll som bjuder på glass.

På förskolan Visborgsstaden firas dagen med avtackning av 5-åringarna och vernissage under eftermiddagen tillsammans med föräldrarna.

På Gotland finns det 56 kommunala förskolor med cirka 2 300 barn och cirka 600 pedagoger. Förskolan är det är första viktiga steget i en pedagogisk integrerad utbildningskedja tillsammans med förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

Vill du jobba som förskollärare? Läs mer om att jobba i förskolan