Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Akutmottagningen har en bemanning som gör att inte några hyrsjuksköterskor behövts. På bilden pågår bedömning av patient.

Beroendet av inhyrd personal minskar

Publicerad 2018-05-09 11:00
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens intensiva arbete med att minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor börjar ge effekt. Under årets första kvartal har kostnaderna för inhyrd personal totalt minskat med 12 procent, nästan 2 miljoner kronor, jämfört med samma period 2017. Det visar en rapport som Sveriges Kommuner och landsting publicerar idag.

Kostnaderna för hyrsjuksköterskor på Gotland har halverats jämfört med 2017. Den största förändringen finns inom området sluten-öppenvården som minskat kostnaderna med cirka 3 miljoner. Akutmottagningen har en bemanning som inte behövt hyra in sjuksköterskor. Även inom och Barn- och ungdomsmedicin och den psykiatriska heldygnsvården har kostnaderna minskat. På läkarsidan ökar kostnaderna med cirka 23 procent, främst inom primärvården, men också för hyrläkare inom anestesi på Visby lasarett.


- Det är glädjande att se att kostnadsökningstakten minskar. Vi arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar. Det är ett uthålligt och hårt arbete bland medarbetare och chefer som ligger till grund för kostnadsminskningen, konstaterar hon.