Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elever i Öja ställer ut

Publicerad 2018-05-04 15:51
Eleverna i förskoleklass och lågstadiet på Öja skola har vernissage på Burgsviks bibliotek måndagen den 7 maj klockan 16.30. De ställer ut de alster som skapats tillsammans med två professionella keramiker under vårterminen.

Barnen har forskat om några av Gotlands landskapssymboler och har gestaltat dem i lera tillsammans med keramikerna Lena Scharp och Eva-Marie Kothe från Skapande Skola.

Barnen och keramikerna har träffats vid tre olika tillfällen då de har fått möjlighet att skulptera, bygga, tumma och forma lera tredimensionellt.

Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att elever som deltar ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.