Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Fysioterapeuten kan ta emot dig som har problem med rörelse-och stödorganen.

Fysioterapeuten gör en individuell bedömning och kan erbjuda individuell behandling och behandling i grupp.

Du kan boka tid till fysioterapeuten via telefon för tidsbokning och avbokning, 0498-26 85 40 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ta del av information och träningsråd från Sjukgymnaster och Fysioterapeuter i Primärvården  -  Rörelse är receptet!