Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-05-02 14:31
Idag den 2 maj har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1 som ger en prognos på ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor för helåret 2018.

GVN behandlade idag delårsrapport som har fokus på områdena ekonomi och medarbetare. Bedömningen är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad budgetram på dryga 300 miljoner kronor under året. Prognos för nämnden helåret 2018 är ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Intäkterna är 6,5 miljoner kronor högre under första kvartalet, än om man jämför med samma period föregående år.

Detta beror framförallt på en utökning av statsbidragen. Exempelvis för extra tjänster som ger tre miljoner mer i intäkter. Lokalkostnaderna har ökat under första kvartalet och är 1,1 miljon kronor högre i en jämförelse samma period år 2017. Detta beror framförallt på de ökade lokalkostnaderna för nya Sävehuset, som inhyser Wisbygymnasiet och kulturskolan.

Personalkostnaderna har även ökat med sju miljoner kronor under kvartal ett om man jämför med samma period år 2017, men är proportionerlig i förhållande till ökningen av antalet anställda. Den öppna ungdomsverksam-heten ingår sedan årsskiftet i nämndens ansvarsområde, som har en personalkostnad på 3,6 miljoner kronor för perioden. Sjuktalet inom nämndens ansvarsområde har ökat med 0,29 enheter i förhållande till motsvarande period 2017. På verksamhetsnivå är det endast folkhögskolan som har ett ökat sjuktal, där ett par medarbetare blivit långtidssjukrivna. Övriga verksamheter visar en sjunkande tendens gällande sjuktalen.

Deltagarveckor på folkhögskolan ska utökas
Nämndens beslutade idag att ge folkhögskolan i uppdrag att arbeta för att utöka antalet utbildningsplatser och volymen på antalet deltagarveckor. Detta mot bakgrund av att regeringen föreslår en permanent utbyggnad av antalet platser i landets folkhögskolor med sammanlagt 8000 platser i allmän och särskild kurs. Gotlands folkhögskola omsätter i nuläget ca 50 miljoner kronor. Statsbidraget till Gotlands folkhögskola utgörs av en årlig generell grundtilldelning för den pedagogiska verksamheten som för 2018 är 9 790 400 kronor för 6081 deltagarveckor. Det kommunala anslaget för år 2018 omfattar 21 miljoner kronor. Den försålda delen av budgeten, det vill säga den del som ska täckas av egensålda kurser som inte ges statligt eller kommunalt bidrag till, är på drygt elva miljoner kronor.

Så marknadsförs yrkesutbildningarna inom vuxenutbildningen

Nämnden tog idag del av information om de insatser som ska locka studerande till yrkesutbildningar för vuxna samt yrkeshögskoleutbildningar som nämnden ansvarar för. Det handlar framför allt om annonsering via olika kanaler och mässarrangemang. Särskilt insatser görs för att försöka bryta könssegregationen på yrkesutbildningarna och därmed på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens utbildningsledare för yrkesutbildningar har kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen för stämma av behoven av utbildad arbetskraft. Möten sker löpande med branschorganisationer i olika sammanhang.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 2 maj 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?