Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fel uppgifter om icke legitimerad vårdpersonal på Gotland

Publicerad 2018-04-24 12:52
Efter en genomgång av uppgifter om legitimerad vårdpersonal, som Region Gotland lämnat till regionens revisorer, visar det sig att det bara var en person som inte var legitimerad vid det tillfället.

Övriga personer var legitimerade, men revisorerna hade fått ett bristfälligt underlag från regionen.

Det var i förra veckan som Region Gotlands revisorer i en rapport påpekade att fyra medarbetare inom hälso- och sjukvården inte var legitimerade. Efter en granskning av uppgifterna, som hälso- och sjukvården genomförde efter revisionernas påpekande, visar det sig att de andra personerna som förekommer i revisionsrapporten är legitimerade.

En läkare som inte var legitimerad var en utbildningsläkare som i övergången till specialist, ett kort tag sakande legitimation. Hen är idag legitimerad läkare.

För den andra läkaren har det blivit en förväxling av personnummer, läkaren är anställd som ST-läkare och är legitimerad.

Den tredje läkaren, en hyrläkare, har det också varit en förväxling av personnummer, läkaren är legitimerad.

Vad gäller sjuksköterskan, som enligt revisionsrapporten inte var legitimerad, behöver den sjuksköterskans funktion inte vara legitimerad.

- Förvaltningens uppfattning är att våra rutiner för legitimationskontroll fungera men behöver, som revisorerna påpekat, dokumenteras på ett tydligt sätt så att alla får stöd och vägledning i sin hantering av frågan, säger Nina Ljung, hälso- och sjukvårdsförvaltningens HR-chef.