Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på två skådespelare

Ny kartläggning över den gotländska kulturen

Publicerad 2018-04-23 12:03
"Rum för kultur" - ett öppet forum för kulturfrågor - presenterar en ny kartläggning av kulturen. Välkommen till ""Rum för kultur" på torsdag kväll, den 26 april.
Nu har vi kartlagt den gotländska kulturen!
Vi vet nog alla att kulturlivet och kulturutbudet på ön är stort och att ön i långa tider har attraherat kulturskapare och kreatörer. 
Men hur många är de och var finns de? Hur försörjer de sig? Och hur hänger allting ihop, hur ser kulturens ekosystem ut? Svaren på de flesta av de frågorna får vi nu.
 
Ett av Kulturplanens uppdrag är att kartlägga den gotländska kulturen. 
Ett av syftena med det är att ge våra förtroendevalda ett bra beslutsunderlag. 
Ett annat är att skapa starkare samband mellan många olika delar och den mängd människor som är verksamma inom kulturområdet. Den kartläggningen är nu gjord och vi presenterar resultatet denna kväll.
 
Välkommen på torsdag den 26 april klockan 18.00-19.30. Plats: Joda, Skeppsbron 24 i Visby hamn.
 
Vi bjuder på enkel fika. Vill du äta så gör du ditt val från Jodas meny, på egen bekostnad.
 
Alla är välkomna!