Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-tv: volymökning skapar ekonomisk obalans i socialnämndens ekonomi

Publicerad 2018-04-18 12:11
Idag har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.

 

Volymökning skapar ekonomisk obalans

Förvaltningens ekonomi är inte i balans och årsprognosen visar på ett underskott mot budget på 20 miljoner kronor. För perioden januari till mars är underskottet 900 000 kronor.
- En av orsakerna till den ekonomiska obalansen är volymökningar inom LSS-verksamheten, en ökning som också sker nationellt, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

För äldreomsorgen prognostiseras ett överskott medan det finns ett underskott för LSS-verksamheten, individ- och familjeomsorgen samt ensamkommande flyktingbarn. Obalansen i ekonomin för LSS-verksamheten är inget nytt utan något som socialförvaltningen påtalat de senaste åren. Orsaken är volymökningar inom samtliga insatser, denna ökning sker också nationellt. Inom funktionshinderområdet är det en övervältring av kostnader från försäkringskassan för personlig assistans.
- Socialtjänstens har ett stort ansvar för dessa grupper och kan enligt lag inte avstå från att utföra dessa insatser, säger Håkan Ericsson.

I delårsrapporten påtalas också vikten av att förvaltningen kompenseras för kostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna för de stora omställningar som just nu sker.
Inom individ- och familjeomsorgen är kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar i nivå med tidigare år. Arbetet med att minska placeringarna fortgår genom olika aktiviteter. Däremot ses en stor ökning av placering av vuxna missbrukare första kvartalet, det kan vara tillfälligt men det är mycket svårt att bedöma utvecklingen.
Utifrån svårigheter att rekrytera socionomer och sjuksköterskor så fortsätter kostnaderna för hyrpersonal att öka.
Med tanke på befarat underskott är det nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska utbudet och kostnaderna. Handlingsplanen kommer att redovisas i samband med nämndens möte i juni.

Stort intresse för ny e-tjänst

Intresset för att söka försörjningsstöd via socialtjänstens nya e-tjänst har varit stort. Sedan starten i januari har 33 procent av klienterna gått över till det nya sättet att söka socialbidrag. Förändringen innebär att den som söker försörjningsstöd endast behöver träffa en socialsekreterare i samband med den första ansökningen, därefter kan alla ansökningar göras direkt via nätet. Införandet av e-tjänsten väntas halvera handläggningstiden för socialbidragen. Målet är på sikt att 50 procent av ansökningarna ska komma in via nätet.


De får driva familjerådgivningen

Företaget Mentea AB får fortsätta att driva familjerådgivningen på Gotland, det beslutade socialnämnden idag. Familjerådgivningens uppdrag är att ge rådgivning i par- och familjerelationer. Entreprenadavtalet gäller för två år, med möjlighet till förlängning vid ett tillfälle med upp till 24 månader. Mentea har drivit familjerådgivning på Gotland sedan verksamheten lades ut på entreprenad 2010.


Familjeorienterat skolstöd

Försöket med familjeorienterat skolstöd har haft gott resultat. Pilotprojektet har pågått sedan förra hösten och syftar till att tidigt identifiera barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för låg skolnärvaro. Projektet har vänt sig till elever i årskurs 4-7 och deras familjer som erbjudits hjälp av familjestödsenheten. Under perioden har det familjeorienterade skolstödet varit efterfrågat och bedömningen är att behovet är stort. Nu ska pilotprojektet utvärderas och därefter kommer beslut om en eventuell permanentning att fattas.
 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 19 april 2018
Ansvarig för sidan:

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?