Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lyckat första anlöp i dimman

Astoria kom igår till kryssningskajen i Visby. Hon var första kryssningsfartyget som lade till vid nya kajen.