Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den tillfälliga gångbron blir inte klar till första kryssningsbesöket

De första kryssningsturisterna som kommer måndagen den 16 april kommer inte kunna använda den gångbro som finns över Färjeleden.

Den tillfälliga gångbron finns nu på plats över Färjeleden vid nya kryssningskajen. Tyvärr har entreprenören ännu inte kunnat presentera den dokumentation som ska verifiera att bron uppfyller de krav Trafikverket och därigenom också Region Gotland ställer på denna typ av byggnadsverk. Inte förrän detta sker kommer bron att kunna tas i bruk.

- Det är såklart väldigt olyckligt att vi hamnar i detta läge. Dock är säkerheten viktigast och vi måste säkerställa att alla krav är uppfyllda innan vi tar den i bruk. Entreprenören räknar med att det ska vara löst till den 29 april då nästa anlöp är planerat till kryssningskajen, säger Anders Flodman projektledare på Region Gotland.

På måndag den 16 april kommer första fartyget att angöra vid kryssningskajen. Det är ett mindre fartyg med en maxkapacitet på 580 passagerare och utav dessa är flertalet inbokade på bussturer och resterande kan eventuellt vilja ta sig till centrum. För dessa turister kommer gångbanan längs Färjeleden att användas.

- Det är den mindre mängden kryssningsresenärer på det angörande fartyget i kombination med att det inte är högsäsong för Destination Gotlands linjetrafik som möjliggör den här lösningen, säger Anders Flodman.