Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Två konstnärer får stipendium

Publicerad 2018-04-12 17:37
Pia Ingelse får regionens första stipendium för en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike.
Elfrida Nilsdotter Ahlby blir årets stipendiat i konstnärsutbytet med Westfalen-Lippe i Tyskland.

Region Gotlands kultur-och fritidsavdelning delar från och med 2018 ut ett stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing.

Stipendiet innebär fri vistelse i en lägenhet om 1 rum och kokvrå med ateljé/arbetsrum och tillgång till gemensamma rum på det legendariska hotellet där bl. a. Carolina Benedicks-Bruce, Carl Larsson och Strindberg höll till under sin tid. Vistelsen gäller för september månad.

Förvaltningen vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom kultur- eller forskningsområdet.

Förvaltningen har beslutat, efter samråd med en jury, att utse konstnären Pia Ingelse till årets vistelsestipendiat. Juryn har förordat Pia Ingelses konstnärskap på grund av dess motivation att utveckla sitt sökande samt dess förmåga att dela det med sin omgivning. Pia Ingelse är just nu är aktuell med en utställning på konstmuseet.

 

Sedan 1975 genomför kultur- och fritidsavdelningen årligen ett utbyte av konstnärsstipendiater med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland.

En konstnär verksam på Gotland erbjuds därmed ett resestipendium om 9 000 kronor, en månads vistelse i Tyskland, ett stipendiebelopp på cirka 10 000 kr för uppehälle, boende och tillgång till ateljé. 2018 kommer konstnären att tilldelas en plats i Künstlerhaus Dortmund som ligger centralt i Ruhr området. Utöver boende och ateljé finns även möjlighet att genom en utställning presentera sig på en allmän plats. Vistelsen gäller för september månad.

Region Gotland vill med detta stipendium stödja och stimulera personer verksamma inom bildkonstområdet.

Förvaltningen har valt att efter samråd med juryn utse konstnären Elfrida Nilsdotter Ahlby till årets resestipendiat i utbytet med Westfalen-Lippe. Juryn har förordat Elfrida Nilsdotter Ahlbys konstnärskap på grund av dess motivation att utveckla ett eget uttryck, där intresset för möten mellan aktuella berättelser och traditionellt hantverk inspirerar.

Totalt har nio personer ansökt om stipendierna ovan.