Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Språkstart Gotland

Språkstart Gotland är ett treårigt projekt som riktar sig till familjer och som vill stärka föräldrar och vuxna i barnets närhet i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn. I projektet samverkar förskolan, öppna förskolan, folkbiblioteken och barnhälsovården, där alla har i uppdrag att stödja barns språkutveckling, men utifrån olika kompetenser och infallsvinklar. Språkstart Gotland är en lokal variant av Bokstart.

Bokstartprogram finns i närmare 40 länder och har pågått i Sverige i form av pilotprojekt från 2015. Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida. Från 2018 har regeringen avsatt medel för att utvidga Bokstart till fler regioner och kommuner i Sverige. Nu har Region Gotland sökt och fått projektmedel för att arbeta lokalt med små barns språkutveckling.

Behov av stimulans för språk- och läsutveckling finns i alla samhällsgrupper och Språkstart är en generell satsning för alla små barn på Gotland. Projektet vill arbeta mer effektivt och förvaltningsöverskridande för små barns språkutveckling på Gotland. Om vi har en gemensam grundhållning, ett gemensamt språk och använder liknande metoder och informationsmaterial finns större chans att budskapet når fram till vårdnadshavarna och att vi kan stärka dem i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera sina barns språk och kommunikationsförmåga i olika sammanhang. En viktig del i Språkstart är hembesök till familjer med inspirerande samtal om språkutveckling och högläsning samt bokgåvor. Internationell forskning visar att det finns ett rakt samband mellan dessa hembesök och bättre läs- och skolresultat. Forskning visar att föräldrar som deltagit i bokstartsprogram läser mer med sina barn och de går oftare till biblioteket. De blir också mer medvetna om läsningens roll för språkutvecklingen. Hembesöken på Gotland väntas komma igång under våren 2019.

Projektets sex delar

  • Utbildning av förskole-, biblioteks- och bvcpersonal m fl. Samma budskap ska nå alla vårdnadshavare till barn 0-3 år på Gotland om språkutveckling och högläsning på BVC-besök, föräldramöten och utvecklingssamtal i förskolan, besök på öppna förskolan och bibliotek m m.
  • Kampanj för alla vårdnadshavare till barn 0-3 år via BVC, förskolan, öppna förskolan, biblioteken och media.
  • Hembesök i vissa områden på Gotland.  Gåvoböcker och inspirerande, lyhörda samtal om språk, högläsning och böcker.
  • Fördjupade insatser på förskolorna i de utvalda områdena med kapprumsbibliotek, besök och stöd av bibliotekspersonal m m.
  • Språkstartsevenemang på bibliotek och öppna förskolor. Tillfällen till fördjupning, högläsningscirklar och informationsträffar.
  • Dokumentation av och forskning om projektet i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland (Förskollärarprogrammet).

Styrgrupp: länsbibliotekarien, verksamhetschefen för förskolan och samordnaren för barnhälsovården.

Arbetsgrupp: representanter från förskolan, öppna förskolan, barnhälsovården, biblioteken, förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet Campus Gotland samt talpedagoger och logopeder.

Projektledare: Catharina Ampler tel: 070-083 07 61 catharina.ampler@gotland.se

 

Sidan uppdaterad: 16 juli 2018
Ansvarig för sidan: Cecilia Herdenstam

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?