Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokstart Gotland

Bokstart Gotland är ett treårigt projekt som riktar sig till familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är att stärka föräldrar och andra vuxna i barnets närhet i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera språk och kommunikation hos sina barn. I projektet samverkar förskolan, öppna förskolan, folkbiblioteken och barnhälsovården, där alla har i uppdrag att stödja barns språkutveckling men utifrån olika kompetenser och infallsvinklar. Bokstart Gotland är en del av en nationell satsning och finansieras av Kulturrådet.

Mer information om Bokstart Gotland hittar du på www.gotland.se/bokstart

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida