Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den tillfälliga gångbron är snart klar

Den tillfälliga gångbro som ska ta kryssningsturister över Färjeleden kommer snart vara på plats.

Just nu pågår arbete med att färdigställa markarbetena innan den tillfälliga bron kan monteras. Färdigmonterade brosektioner ligger vid kajområdet och väntar på att komma på plats. Under vecka 14 kommer de tre brostöden att byggas samt så ska brosektionerna lyftas på. Därefter kommer trapphus att byggas och under vecka 15 ska hela bron vara klar.

Om inget oförutsett händer så kommer bron att vara på plats till första kryssningsbesöket den 16 april.