Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kajen klar för överlämning

Nu är kryssningskajen klar, och i torsdags lämnades den över till hamnavdelningen på Region Gotland. I strålande sol sattes sista livbojen på plats och kajen är redo för invigning om en månad.