Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska gymnasieskolan klarar sig väl i jämförelser

Publicerad 2018-03-29 11:03
Igår kom rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2018, där Sveriges Kommuner och Landsting. Den visar att Gotland på många områden tillhör genomsnittskommunerna i landet när det gäller studieresultat och genomströmning i gymnasieskolorna på ön.

I ”Öppna jämförelser av gymnasieskolan” jämförs bland annat studieresultat och resurser kommunerna emellan liksom hur många som lyckas ta sig igenom utbildningen och får gymnasieexamen inom tre och fyra år samt hur många gymnasieelever som uppnår högskolebehörighet. Årets rapport beskriver gymnasieskolans resultat läsåret 2016/17 – statistik som redan är känd av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nyckeltalen beskriver situationen dels utifrån elevernas hemkommun[1] och dels för den gymnasieverksamhet som kommunen själv ansvarar för. Nytt för denna gång är att rapporten tidigarelagts från höst till vår.

Gotland som hemkommun uppvisar på många områden ett medelvärde – dvs tillhör de mittersta 50 procenten av kommunerna. Exempelvis när det gäller andel gymnasieelever som genomströmmar utbildningen – det vill säga tar gymnasieexamen eller får studiebevis inom tre eller fyra år eller som uppnår grundläggande behörighet till universitet eller högskola inom tre eller fyra år, enligt senaste statistiken.

Andel elever som uppnådde gymnasieexamen på Gotland inom 4 år var exempelvis 71,5, procent vilket kan jämföras mot rikets andel som var 64,1 procent. För gymnasiet har andelen elever med examensbevis inom fyra år ökat något sedan tidigare år och ligger nästan i nivå med jämförbara kommuner och riket. Generellt kan man se att flickor och kvinnor lyckas bättre i både grundskolan och på gymnasiet, vilket inte är unikt vare sig på Gotland eller för landet i övrigt.  Andelen gymnasieelever på Gotland med examen eller studiebevis inom 4 år var 77,8 procent. I den kommunala gymnasieskolan var andelen 78,4 procent. Rikets andel senast var 71,4 procent.

När det gäller den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever efter avslutad utbildning[2], så tillhör den kommunala gymnasieskolan fjärdedelen bästa kommuner. Betygspoängen för kommunala Wisbygymnasiet var 14,4, läsåret 2016/17, vilket kan jämföras mot rikets 14,2.

Den kommunala gymnasieskolan på Gotland har förhållandevis hög lärartäthet 10,4 elever per årsarbetande lärare. Det vill säga färre än kommunala skolor i liknande kommuner vars siffra var 11,1 och även riket vars siffra var 11,8 elever per årsarbetande lärare. Andelen heltidsanställda lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i den kommunala gymnasieskolan på Gotland var 90,8 procent. Rikets andel var 83,7 procent, enligt senaste statistiken.


[1] Alla elever i hemkommunen

[2] Elever med examen eller studiebevis

Öppna jämförelse av gymnasieskolan

Analysrapport höst 2017 - kvalitetsuppföljning

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 29 mars 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?