Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tandvårdsjouren bemannas av en tandläkare och en tandsköterska.

Folktandvården Wisby börjar med drop-in jour

Publicerad 2018-03-26 11:16
Den 3 april ändras Folktandvården Wisbys tandvårdsjour på vardagar till en så kallad drop-in jour. Ökad tillgänglighet till akut tandvård och förbättrad arbetsmiljö är målet med förändringen.
Arbetsmiljö och patientsäkerheten ökar när jourteamet får den tid som behövs för adekvat diagnostik och relevant behandlingstid beroende på vårdåtgärd.
 
- Syftet med drop-in jour för tandvård i Visby är att förenkla processen som idag är mycket tidsödande. Tillgängligheten totalt förväntas öka eftersom nuvarande rutin ofta innebär att mycket tid går åt till inbokning av jourpatienter, tid som kan användas till behandling istället, säger Per-Eric Edlund, enhetschef på Folktandvården Wisby. 

Fakta

Vad innebär drop-in tandvårdsjour konkret?
När du behöver akut hjälp med tandvård uppsöker du Folktandvården Wisby mellan klockan 09:00-11:00 på förmiddagen eller mellan klockan 13:00-14:00 på eftermiddagen. Ingen tidsbeställning sker via telefon eller på annat sätt.
 
När kommer jag in för behandling?
Huvudregeln är att du tas in för behandling utifrån din plats i kön. Avsteg från huvudregeln kan ske när jourtandläkaren gör en vårdbedömning och patienter som bedöms ha större vårdbehov prioriteras före andra patienter med mindre vårdbehov. Patienter med funktionsnedsättning, ledsagare eller med andra medicinska skäl kan få gå före i kön.