Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

LÄSkigtLOV

Regeringen ger sedan 2017 stöd genom Kulturrådet till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland sökte och beviljades medel för en höstlovssatsning  2017. Huvudtanken var att främja läsandet och intresset för läsning hos läsovana barn genom spännande aktiviteter som knyter an till barnens egna intressen. Vi bestämde oss för att genomföra projektet med spök-/skräcktema eftersom intresset för detta är stort hos barnen särskilt under denna årstid i anslutning till Halloween. Projektnamnet LÄSkigtLOV kläcktes tidigt i planeringen.

Med projektmedlen genomfördes sedan en turné under höstlovet runt om på Gotland med aktiviteter på biblioteken, på skolornas fritids och uppsökande med bokbussen på oväntade platser. Utklädda skådespelare dramatiserade spökberättelser interaktivt med barnen. På många platser efterföljdes berättarstunden av en skaparstund med spöktema. Fredagen före läslovet hålls varje år en spökparad arrangerad av Visby Centrumföreningen genom Visbys gator med många hundra deltagande barn från hela Gotland. När paraden detta år kom ner till Almedalen stod bokbussen på plats med utklädd personal och scenprogrammet i Almedalen bestod av försmaker på aktiviteter under läslovet. Barnen som deltog i spökparaden fick flyers med veckans aktiviteter på ena sidan och boktips med spök-/skräcktema för olika åldrar på den andra sidan. Veckan avslutades med en välbesökt final i en av Visbys medeltida ruiner med skådespel, sagoläsning, musik och eldshow.