Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mångspråkiga bibliotek

Biblioteken på Gotland fick medel från Kulturrådet för att arbeta med projektet Mångspråkiga bibliotek. Projektet pågick mellan 2017 och 2019 och syftade till att göra biblioteken angelägna och tillgängliga för asylsökande och nyanlända.

Flera fokusgruppssamtal med nyanlända har genomförts, uppsökande arbete bedrivits och en mängd aktiviteter på olika bibliotek för och med nyanlända har genomförts, bl a berättarcaféer på flera språk, datakurser på arabiska och persiska, tvåspråkiga sagostunder, filmvisningar på asylboendet av svenska filmer med textning på arabiska och persiska, lättläst bokcirkel, biblioteksvisningar m m. Språkguider anställdes för att tolka vid aktiviteter och hjälpa till med översättningar, affischer på olika språk, genomgång av bokbestånd på olika språk m m. Nya inköp av böcker på olika språk har gjorts. Länsbiblioteket deltog i styrgruppen och handledde projektets medarbetare. Projektet avslutades under våren 2019.