Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-tv: Satsning på korttidsboende och helhetsgrepp för sociala företag

Publicerad 2018-03-21 15:09
Idag, den 21 mars, har socialnämnden sammanträtt. Här följer en sammanfattning av dagens möte.

 

Strategisk plan och budget

Satsningar på förebyggande verksamhet, välfärdsteknik, e-tjänster och minskat våld i nära relationer. Det är något av innehållet i den strategiska plan och budget för 2019-2021 som socialnämnden antog idag.

Socialnämnden äskar bland annat medel för att kunna bygga om och anpassa kortidsenhetens lokaler efter dagens behov (60 miljoner kronor) samt för att bygga en ny reception för individ- och familjeomsorgen (10,5 miljoner kronor).

Socialnämnden ber också om mer pengar för att klara arbetet med våld i nära relationer samt för löneökningar för svårrekryterade grupper.

I strategisk plan och budget framgår det också att behovet av socialtjänstens tjänster kommer att öka under de kommande åren, bland annat beroende på den demografiska utvecklingen.

Några viktiga fokusområden som pekas ut utöver de som nämnts ovan:

  • Kompetensförsörjning
  • Anpassning av verksamhet för ensamkommande flyktingbarn
  • Inrätta beroendevård för vuxna motsvarande VuxenMaria
  • Heltid som norm
  • Bostadsförsörjning för socialförvaltningens målgrupper

Övergångsavtal sociala företag

Socialnämnden beslutade idag att återremittera frågan om övergång av sociala företag. Nämnden menar att frågan måste utredas vidare i syfte att tillsammans med regionledningen ta ett helhetsgrepp för att se vad Region Gotland med gemensamma krafter kan göra för att stärka de sociala företagen innan övergången sker. Syftet med övergångsavtalet är skapa självständiga sociala företag, vilket också följer socialförvaltningens uppdrag med en budget i balans.

Totalt är det tre sociala företag som berörs av återremitteringen: Lövsta kooperativet, Återanvändarna och Suderviljan. Det fjärde sociala företaget, Visby catering, drivs självständigt och erhåller därför 150 000 kronor för 2018. Därefter kommer  ersättningen från socialförvaltningen att upphöra.  

De sociala företagen har till uppdrag att skapa sysselsättning till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och till personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunala sommarjobb

Drygt 250 ungdomar har sökt kommunala sommarjobb inför sommaren 2018. Den reguljära arbetsmarknaden är för närvarande god på Gotland vilket kan vara en orsak till ett något lägre söktryck jämfört med tidigare år.

I oktober fick socialförvaltningen i uppdrag att utreda en effektiv organisation som kan ansvara för de kommunala sommarjobben. Därför har förvaltningen under året anställd tio handledare som ska stödja ungdomarna. Socialförvaltningen har också inlett ett samarbete med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som väntas ta över ansvaret för verksamheten från sommaren 2019.

Svar på motion: Bistånd till papperslösa

Papperslösa personer som vistas på Gotland kan inte få bistånd från socialförvaltningen annat än i akuta skeenden. Det är socialförvaltningens svar på den motion som inkommit från Feministiskt initiativ (FI). I sitt svar redogör förvaltningen för sitt förhållningssätt att hålla sig till de lagar och förordningar som finns och poängterar att varje avsteg från dessa skapar svåra avväganden.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 mars 2018
Ansvarig för sidan:

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?