Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter

Publicerad 2018-03-16 11:47
Nu har föreningar och verksamheter inom Region Gotland möjlighet att ansöka om bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga.

Regeringen har budgetpropositionen för 2018 avsatt 450 miljoner kronor per år 2018-2020 för att finansiera avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Stödet fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna utifrån statistik om antal barn i hushåll med försörjningsstöd. Det handlar 450 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor till aktiviteter på sommarlovet och ytterligare 250 miljoner kronor till övriga skollov.

Region Gotland har tilldelats drygt 850 000 kronor till sommarlov och över en miljon kronor till övriga lov under år 2018. En del av pengarna, cirka 600 000 kronor, har i år avsatts till sommarlovsaktiviteter som ungdomsgårdarna genomför återkommande för att skapa mötesplatser för barn och unga. Exempelvis dagkollo och aktivitetspark.

Syftet med det statliga bidraget är att:

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet
  • utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

En del av statsbidraget kommer även andra aktörer till del. Föreningar och verksamheter inom Region Gotland har möjlighet att ansöka om bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter hos Region Gotland. Bidraget är ett komplement till de fritidsaktiviteter som Region Gotland tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Ansökningarna behandlas löpande av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tills dess att lovpengarna är slut.

Läs mer om hur man ansöker på: www.gotland.se/lovaktiviteter