Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från ruin i Visby

Nationellt världsarvsmöte i Visby 23-25 maj

Publicerad 2018-03-13 15:07
Världsarvet Hansestaden Visby är värd för den årliga nätverksträffen för världsarv i Sverige i samband med Europaåret för kulturarv 2018. Det förväntas komma ungefär 150 deltagare till mötet i maj.

Mötet arrangeras av Region Gotland i samarbete med föreningen Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland.
 
Med hållbarhet som ledstjärna lyfts flera aktuella världsarvsfrågor med möjlighet till fördjupning inom följande områden: energi­planering och klimatanpassning, riskhantering och katastrof­beredskap, hållbar turism, kopplingen mellan kultur och natur samt bevarandeledd utveckling.
 
Mötet, som hålls i Visby den 23-25 maj, vänder sig till dem som arbetar med, forskar eller fattar beslut om världsarv men även andra kultur- och naturarvsplatser.
 
För Gotlands del är mötet en kickoff för processen kring att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Regionstyrelseförvaltningen fick det formella uppdraget att ta fram en ny sektorsövergripande handlingsplan för världsarvet genom ett beslut av regionstyrelsen den 26 oktober 2017.
 
- Flera av Region Gotlands förvaltningar blir delaktiga i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för världsarvet, men även externa aktörer och samarbetspartners. Det är viktigt att vi får med en bra representation från Gotland i mötet, säger världsarvssamordnare Elene Negussie.
 
Mötet bjuder på ett spännande program med seminarier, workshops, guidade vandringar och tid för nätverkande.
 
- Mötet har ett övergripande nationellt perspektiv men det här är ett unikt tillfälle att visa världsarvsstaden Visby och hur vi arbetar med världsarvsfrågorna på Gotland, säger Elene Negussie.
 
Ett sånt här möte ger enormt mycket tillbaka till Gotland. Det ger kompetensutveckling för de som jobbar med frågorna på Gotland, det ger ett utökat samarbete mellan de som samarrangerar lokalt, det ger anseende nationellt att visa upp den kompetens som finns här kring dessa frågor och det ger synlighet, synlighet för vårt eget världsarv och att det här på Gotland finns många verksamheter och yrkesverksamma med hög kompetens inom världsarvsfrågor.
 
- Den här kongressen – och många andra som arrangeras på Gotland - är otroligt viktiga för ön, säger Catarina Wallentin, projektledare på Gotland Convention Bureau på Region Gotland. Det är viktigt att vi får visa upp det professionella Gotland, ett Gotland med stor yrkeskunskap, spetskompetens och forskning. Det breddar bilden av Gotland, från en plats att besöka till en plats att leva och bo på för att det finns ett driv och framåtanda här.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 14 mars 2018
Ansvarig för sidan: Louise Florin

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?