Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och kunskapslyftsministern vill veta mer om den regionala kompetensförsörjningen på Gotland

Den 12 januari besöker gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) Kompetenscentrum Gotland. Detta som ett led i sin så kallade kompetensförsörjningsresa ute i landet, där hon diskuterar utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen.