Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Habiliteringen bjuder in till Öppet hus!

Publicerad 2018-03-09 13:57
Tisdagen den 13 mars bjuder Habiliteringen in till Öppet hus för att fira att vi haft samordnad barn - och ungdomshabilitering i 25 år.

- Alla som är intresserade eller nyfikna på vad vi gör är varmt välkomna. Vi kommer att visa upp vår verksamhet genom bland annat kortare föredrag, prova-på-aktiviteter och rundvandringar, säger enhetschef Ylva Rosvall. Vi öppnar klockan 15.00 och håller på till klockan19.00 på Birkagatan 1Y i Visby.

Representerade professioner är arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kurator, psykolog och specialpedagog, som kommer att visa upp konkreta
material och metoder som vi arbetar utifrån.