Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Therese Bergström och Görel Östervall tar emot Förnyelsepriset 2017

Ortopedkliniken är vinnare av Förnyelsepriset 2017

Publicerad 2018-03-07 16:42
Förnyelsepriset 2017 går till ortopedkliniken på hälso- och sjukvårdsförvaltningen vars förbättringsarbete kring rutiner har gett både tids- och resursvinster.

Förbättringsarbetet innebär i kort att kliniken tog fram nya och förbättrade rondrutiner samt införde en huvudansvarig för ronderna på avdelningen. Genom att förändra rondrutinerna och minska rondtiderna kunde ortopedkliniken bland annat förbättra arbetsmiljön, öka patientsäkerheten och få bättre kvalitet i verksamheten.

I år har 32 bidrag varit med och tävlat i Förnyelsepriset. Förutom förstapristagare korades också andra- och tredjepristagare samt vinnare av pris för service, pris för samverkan, bästa monter, publikens pris och hedersomnämnande. Pris för service respektive samverkan är nya för i år och syftet med dessa priser är att lägga ytterligare fokus på nyttan för dem vi finns till för samt vikten av samarbete över verksamhetsgränserna.

Förnyelsepriset är regionens sätt att uppmärksamma medarbetare som under året bidragit till framgångsrik verksamhetsutveckling och förnyelse. Priset delas ut på Förnyelsedagen som arrangeras för medarbetare i Region Gotland och vid de regionala bolagen. Förnyelseprisets jury består av representanter från Almi, Uppsala Universitet, Centrala samverkanskommittén CSK samt Sveriges kommuner och landsting, förra årets vinnare, regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. Prissumman som vinnarna får ska användas till verksamhetsutveckling eller till medarbetarens vidareutveckling.
 

Vinnarintervju
 

1:a pris, 50 000 kronor, går till: Fem kvalitetsflugor i en smäll!  Ortopedkliniken (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
Motivering: ”Pristagarna har själva tagit ansvar för att lösa ett dagligt problem och genom sitt förbättringsarbete skapat mervärde för många. Bättre kvalitet i verksamheten, ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetare är några av resultaten. En förbättring som genom att trotsa ”stuprörsarbete” ger både tids- och resursvinster!”
 

2:a pris, 25 000 kronor, går till: Win-Win – praktik ger doften av hemlagad mat Rolf Engström och Robert Gustavsson (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen)
Motivering: ”Detta arbete visar hur kombinationen av det personliga mötet, kreativt nytänkande, och ett stort engagemang i arbetet på ett inspirerande sätt har lett till ett gränsöverskridande samarbete där alla parter är vinnare!”
 

3:e pris, 10 000 kronor, går till: Vilka är socialtjänstens barn?  Individ- och familjeomsorgen (Socialförvaltningen)
Motivering: ”Denna pristagare visar tydligt hur en väl utförd och grundlig analys leder till ökad kvalitet i verksamheten. På ett systematiskt sätt har de nominerade kartlagt sina kunders behov för att bättre kunna anpassa stöd och insatser.”
 

Pris för service, 5 000 kronor, går till: Från svår blankett till enkel e-tjänst Förvaltningsstöd (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
Motivering: ”Med digital kundanpassad teknik har pristagaren ökat servicegraden mångdubbelt. Arbetet möjliggör  minskad frustration, kortare handläggningstider och ökad tydlighet för såväl privat- och företagskunder som handläggare. Dessutom har man lagt grunden för en teknik och ett tänkande som kan tillämpas på många fler processer och bana väg för regionens kommande digitalisering.”
 

Pris för samverkan, 5 000 kronor, går till: Art school day Gotlandsmusiken och estetiska programmet (Gotlandsmusiken och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Motivering: ”Genom samverkan både inom Region Gotlands verksamheter och med externa kulturinstitutioner har pristagarna givit alla gotländska ungdomar möjlighet att ta del av öns breda kulturutbud. Vinnarna tillgängliggör kulturkunskap och bidrar till att intressen väcks och att framtida kultur även fortsatt ska vara betydelsefull.”
 

Hedersomnämnande går till:
I verkligheten (Socialförvaltningen)

Motivering: ”Bidraget har med stor delaktighet från medarbetarna ökat tillgängligheten till förvaltningens verksamhet. På ett nyskapande sätt lyfts angelägna ämnen i ett lättillgängligt format.”
 

En fraktur räcker! Osteoporosteamet (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen)
Motivering: ”Med utgångspunkten ”sämst i Sverige” har de nominerade systematiskt byggt upp en struktur och ett framgångsrikt arbetssätt som sparar både pengar och lidande.”
 

Pris för bästa monter går till: Hälsodag för personer med funktionsvariationer Mia Börstad (Socialförvaltningen)

Publikens pris går till: Puls för inlärning 11 grundskolor (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)

 

Bildgalleri från Förnyelsedagen

Se presentationer av alla bidrag här