Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

2018 års kulturstipendiater är utsedda

Publicerad 2018-03-07 14:52
Klara Landin Larsson och Emma Skerfe har beviljats kulturarbetsstipendier från Region Gotland.

Region Gotland utger sedan 1992 årligen ett kulturstipendium som vill stimulera unga personer att etablera dig inom det konstnärliga området i projekt eller genom konstnärliga utbildningar. Stipendiesumman är 40.000 kronor och den kan utges till en eller flera stipendiater.

Totalt har fem personer sökt årets kulturarbetsstipendium och kultur- och fritidsavdelningen har beslutat att bevilja stipendium till två av dessa:

Klara Landin Larsson och Emma Skerfe.

 

Presentation:

Klara Landin Larsson, Visby, född -93

Utbildar sig till kostymdesigner på konsthögskolan i Edinburgh.

Dessa studier har varvats med praktikperioder på bland annat Romateatern, Vadstena Akademi och Edinburgh Fringe Festival.

”Som sistaårsstudent designar och tillverkar jag tre olika scenkostymer som kommer att ligga till grund för mitt examensdiplom.”

”Jag måste själv bekosta allt material och alla maskiner/utrustning på skolan och med hjälp av Region Gotlands kulturarbetsstipendium kan jag dels slutföra mitt examensarbete i dess fulla potential samt även utveckla mitt egna visuella språk och bygga en stabil grund för framtida arbete inom professionen.”

Klara Landin Larsson tilldelas 10 000 kronor.

 

Emma Skerfe, Visby, född -90

Arbetstitel: ”Lonely Soldiers” (skillnaden mellan att vara ensam och att vara själv)

”Jag vill med arbetet, som skulle möjliggöras av detta stipendium, undersöka själva ensamheten. I en tid av världspolitisk oro där kollektivet och samhörighet torde vara det viktigaste isolerar vi oss själva och andra som aldrig förr. Drömmen vore att få skapa ett platsspecifikt utomhusverk på Gotland, som en minneslund för ensamheten.

”Att leva på en ö var att leva i samhörighet vare sig en ville eller inte, vi satt fast tillsammans där ute i havet. Aldrig har jag träffat så ensamma människor som hemma, alla känner alla men ingen på djupet.”

Emma Skerfe tilldelas 30 000 kronor.

 

- Det är alltid svårt att välja ut stipendiaterna när många har sökt med väldigt fina och spännande projekt och idéer, säger Madeleine Nilsson, kulturutvecklare som tillsammans med sina kollegor på kultur- och fritidsavdelningen, tar beslutet om vem eller vilka som blir stipendiat/er.

- I år var det ungefär lika många sökande som det varit de senaste åren. Vi valde sökande som presenterande intressanta och angelägna projekt och som inte tidigare fått något stöd av oss. Årets båda stipendiater är tydligt förankrade på Gotland och är alldeles nyss klara med en konstnärlig utbildning eller kommer att bli det, bland annat med hjälp av detta stipendium, säger Madeleine Nilsson.