Kontakt

Elene Negussie
Världsarvssamordnare
Telefon: 0498-26 95 62
E-post: elene.negussie@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nationellt världsarvsmöte i Visby 2018 Foto: Helena Duveborg

Nationellt världsarvsmöte i Visby
23-25 maj 2018

Världsarvet Hansestaden Visby står värd för den årliga nät­verksträffen för Världsarv i Sverige i samband med Europaåret för kulturarv 2018. 

Med hållbarhet som ledstjärna lyfts flera aktuella världsarvsfrågor med möjlighet till fördjupning genom valbara workshops inom följande områden: energi­planering och klimatanpassning, riskhantering och katastrof­beredskap, hållbar turism, kopplingen mellan kultur och natur samt bevarandeledd utveckling.

Världsarv är unika platser och potentiell plattform för hållbar utveckling. Genom att ta fram strategiska planer för världsarven – management plans – som omfattar både vision och handling, möts lokala perspektiv med internationella, samt en lång rad aktörer, från boende och näringsliv till myndigheter och intresse­ organisationer. Hur tar vi bäst hand om världsarven långsiktigt genom delaktighet?

Mötet vänder sig till dig som arbetar med, forskar eller fattar beslut om världsarv men även andra kultur- och naturarvsplatser.

Världsarvsmötet i Visby arrangeras av Region Gotland i samarbete med Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands Museum och Uppsala universitet Campus Gotland.

I samverkan med Icomos Sverige, Svenska Unescorådet, Tillväxtverket och Naturvårdsverket och sponsrat av Destination Gotland.