Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupning

Vill du arbetar mer aktivt och systematisk med energifrågor i ditt företag finns det här information om flera olika arbetssätt. Det finns också flera skrifter med bra information om att minska sin energianvändning. Energimyndigheten har också tagit fram ett material som ska hjälpa företag att bli energieffektivare.

Energimyndighetens metodstöd för energieffektivisering är ett omfattande material som är framtaget under 2017. Gå in och läs mera på Energimyndighetens hemsida.

 

 

 

Är kan du läsa mer om att arbeta systematiskt med energifrågor, både med energiledning och byggande.

 

Fördjupandeskrifter för den som aktivt vill arbeta med energifrågor i sitt företag.