Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Goda exempel

För att du som vill energieffektivisera ditt företag ska få inspiration och kunna se hur andra företag gjort i praktiken, har Energimyndigheten tagit fram inspirerande filmer för energieffektivisering. 

Här ser du goda exempel från livsmedelsbranschen, gjuteribranschen, ytbehandlingsbranschen samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag.