Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala detaljplaner

Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande. När du som företagare har tillgång till aktuella och digitala detaljplaner kan du planera och bygga kostnadseffektivt.

När ärendena blir digitala kan handläggningstiden kortas och risken för fel minskar betydligt. Ett av målen i DiSa-projektet är att digitalisera alla detaljplaner på Gotland, så att aktuell planinformation visas i rätt geografiskt läge direkt i kartan. Med hjälp av de digitala tjänsterna får du som exploatör, byggföretagare eller privatperson tillgång till bättre planeringsunderlag för ditt byggprojekt.

Informationen i detaljplanen kan också användas för bland annat fastighetsbildning, statistiska analyser, ansökningar om bygglov och för att producera andra digitala kartor.

De digitala detaljplanerna baseras också på de förbättrade fastighetsgränserna, ett annat av DiSas delprojekt. Det gör att de stämmer bättre överens med verkligheten och risken för fel och missförstånd minskar.

En stor del i digitaliseringen är också att alla detaljplanernas bestämmelser tolkas och skrivs om på ett enhetligt sätt, efter Boverkets standard. Oavsett om planen är från 60-talet eller från 2020 är de nu skrivna på samma sätt som är enkelt att förstå.

Är du nyfiken på hur de digitaliserade detaljplanerna ser ut? På den här kartan publicerar vi detaljplaner i takt med att de blir klara. Observera att kartan är under utveckling.

Karta - DiSa Digitala detaljplaner

 

Erik Lind, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Erik Lind på erik.lind@gotland.se eller på 0498-26 91 17.