Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala detaljplaner

Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande. När du som företagare har tillgång till aktuella och digitala detaljplaner kan du planera och bygga kostnadseffektivt.

När ärendena blir digitala kan handläggningstiden kortas och risken för fel minskar betydligt. Ett av målen i DISA-projektet är att digitalisera de detaljplaner som just nu gäller, så att aktuell planinformation visas i rätt geografiskt läge. Med hjälp av de digitala tjänsterna får exploatörer och byggföretag då tillgång till planeringsunderlag för sina projekt.

Informationen i detaljplanen kommer också enkelt kunna återanvändas för bland annat fastighetsbildning, statistiska analyser, ansökningar om bygglov och för att producera digitala kartor.

Är du nyfiken på hur de digitaliserade detaljplanerna kan se ut? På den här kartan publicerar vi detaljplaner i takt med att de blir klara. Klicka gärna runt och prova dig fram. Observera att kartan är under utveckling och saknar rättsverkan.

Öppna detaljplanekartan i ett nytt fönster

 

Erik Lind, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Erik Lind på erik.lind@gotland.se eller på 0498-26 91 17.