Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda tar du emot utskick från oss på ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt.

Drygt halvvägs in i DiSa-projektet slutfördes delprojektet Digital brevlåda. Delprojektet har handlat om att ta fram en lösning för att kunna göra utskick till våra kunders digitala brevlådor.

Sedan en tid tillbaka är Region Gotland anslutet till den statliga infrastrukturen för digital post, Mina meddelanden och DiSa har haft en stor del i det arbetet. Nu kan alla med en digital brevlåda kan ta emot utskick även från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Antalet utskick som görs digitalt ökar stadigt och målet är att alla utskick från förvaltningen ska göras via Mina meddelanden från och med januari 2021. Det kommer innebära att vi sparar mycket tid och resurser.

Vi kan göra enstaka utskick eller massutskick där meddelandet automatiskt anpassas efter varje mottagare. När vi gör ett utskick görs en automatisk kontroll om mottagaren har en digital brevlåda eller inte. Om du inte skaffat en digital brevlåda ännu, eller valt att inte ta emot digital post från oss skrivs utskicket ut och skickas på posten som vanligt.

Antalet användare av Mina meddelanden ökar snabbt och i januari 2021 hade över 4,3 miljoner användare och 165 avsändare anslutit sig. På DIGG - Myndigheten för digital förvaltning kan du läsa mer om hur det fungerar och om de olika digitala brevlådorna: Kivra , eBoks, Digimail  och Min myndighetspost .

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna DiSa:s kommunikatör  Sebastian Havdelin på sebastian.havdelin@gotland.se eller på 0498-26 93 26.