Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

E-tjänsteplattform

Med e-tjänster istället för pappersblanketter ökar vi tillgängligheten, snabbar på handläggningen och minskar pappersanvändningen. För dig som kund blir det enklare att göra rätt och framöver kommer du enkelt kunna följa ditt ärende.

E-tjänsterna som vi tar fram i DiSa gör det enkelt att skicka in en komplett ansökan och du får tydliga förklaringar vilken information du måste fylla i och skicka . Andelen felaktiga handlingar minskar och vi blir mer effektiva och du som kund slipper kompletteringar.

Vi har räknat ut att vi sparar ungefär 1 timme och 40 minuter per ärende som kommer in via en e-tjänst istället för på pappersblankett. Det innebär att om alla ärenden på Samhällsbyggnadsförvaltningen kom in via e-tjänst skulle vi spara ungefär 7000 timmar per år. Tiden vi sparar kan våra handläggare istället lägga på att svara på frågor och hjälpa till. Servicen till dig kommer med andra ord att öka.

Läs hela nyttoberäkningen i dokumentet DiSa - Hållbarhet och nytta

DiSa-projektet har varit drivande i att få en e-tjänsteplattform på plats på Region Gotland, något som inte fanns när projektet startade. Nu utvecklas e-tjänster på alla håll inom regionen och utbudet på e-tjänsteplattformen växer stadigt.

Region Gotland använder sig av Open ePlatform från leverantören Nordic Peak, en plattform som många andra kommuner också använder. Plattformen baseras på öppen källkod och där användarna har möjlighet att dela utvecklade e-tjänster med varandra. Istället för att alltid skapa helt nya e-tjänster kan vi utgå från något en annan kommun gjort och anpassa den efter våra behov. På så vis kan vi snabbt och billigt ta fram nya e-tjänster.

Open ePlatform - Nordic Peak

Det är enkelt att uppdatera och ändra e-tjänster vid behov. Vi testar själva våra e-tjänster, är uppmärksamma på problem eller fel och arbetar hela tiden för att göra dem bättre.

Tack vare DiSa finns alla Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter som e-tjänster. Du hittar dem i Region Gotlands självserviceportal.

Självservice - Region Gotland

 

   Johan Berglund

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Johan Berglund på johan.berglund@gotland.se eller på 0498-26 97 56.