Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsgränser

Med korrekta fastighetsgränser blir kartor och detaljplaner mer tillförlitliga än tidigare. Det bidrar till att fastighetsägare får bättre förutsättningar att planera och genomföra exempelvis nybyggnationer.

Arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna kommer att leda till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden.

Digitala fastighetsgränser som inte stämmer med verkligheten kan göra att en fastighetsägare får fel förutsättningar när den ska bygga till eller bygga om. Genom att göra nya mätningar får vi korrekt information och kan upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande än tidigare.

Vill du veta mer om hur arbetet går till? Se filmen där vi får följa med mätingenjörerna på ett arbetspass och höra mer om vårt arbete med att kvalitetssäkra fastighetsgränser.

Arbetet med fastighetsgränserna i DiSa-projektet sker som ett samverkansprojekt med Lantmäteriet som löpande uppdaterar sin digitala registerkarta med ny information. Här kan du se hur arbetet med att mäta in fastighetsgränserna fortskrider.

Fastighetsgränser är en viktig del av den så kallade geodata som dagligen används av byggföretag, medborgare och handläggare i olika sammanhang. Fastighetsgränser har tillkommit under olika epoker och är framtagna med olika metoder vilket gör att vi måste säkerställa att de överensstämmer med verkligheten.

Markus Pedersen - delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Markus Pedersen på markus.pedersen@gotland.se eller på 0498-26 91 39.