Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webbaserad kartportal

Ett av målen i DISA-projektet är en samlad kartportal där du som företagare, medborgare eller besökare kan hämta information vid exempelvis skolval, ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter.

En kartportal blir den självklara ingången för alla som söker samhällsinformation. Där kommer vi kunna presentera information på ett lättillgängligt och enkelt sätt. När dessutom både ni som kunder och våra handläggare har tillgång till samma information, minskar riskerna för missförstånd.

Susanne Appelquist, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Susanne Appelquist på susanne.appelquist@gotland.se eller på 0498-26 96 53.