Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Karta med detaljplaner i Västerhejde

Webbaserad kartportal

En del i projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, är en samlad kartportal där du som företagare, boende eller besökare kan hämta information om lekparker och friluftsliv, vid ansökan om bygglov eller nyetablering av en verksamhet.

En kartportal är självklara ingången för alla som söker samhällsinformation. Där kan vi presentera information på ett lättillgängligt och enkelt sätt. När dessutom både du som kund och användare och vi som arbetar på Region Gotland har tillgång till samma information, minskar riskerna för missförstånd.

Region Gotlands kartportal med Gotlandskartan

Tidigare har vi på Region Gotland använt flera olika system för olika typer av kartor och geografisk information. Det var både krångligt och kostade mycket pengar. Sedan 2020 har vi infört ett gemensamt kartsystem, GoKart, namngivet av våra medarbetare i en rafflande namngivningstävling. Vi använder oss av ArcGIS Online från Esri och även våra externa kartor bygger alltså på samma plattform.

En stor del i delprojektet har varit att skapa ordning i vår metadata. Metadata är kan beskrivas som data om data, i vårt fall information kopplade till olika geografiska platser. Den här informationen har under åren, fyllts på, flyttats och ändrats och uppdaterats utan ordentliga rutiner.

Nu har vi gått igenom all information och skapat ordning och reda. Korrekt metadata gör våra kartor bättre, gör det lättare att söka fram korrekt information och i inom en snar framtid även dela information som öppen data.

Ett mål i delprojektet har också varit att ta fram webbkartor för medborgardialog. Detta har bland annat gjorts i arbetet med Program Klintehamn 2030 och Översiktsplan 2040 Där bjöds företag, boende och besökare in till en digital dialog, där man på en karta kunde peka ut platser eller områden där man mådde som bäst, ville bevara, eller förändra. 

Traditionellt har den här typen av dialoger genomförts som fysiska möten, till exempel kvällstid på den lokala bygdegården, något som inte passat till exempel barnfamiljer, ungdomar eller de som inte har tillgång till bil. Genom att komplettera med webbkartor får fler möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta DiSas projektledare Märta Syrén på marta.syren@gotland.se eller på 0498-26 91 81.