Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av Gotland med en stor kartnål placerad i mitten

Webbaserad kartportal

Ordning och reda på vår geodata och nya externa och interna portaler för kartor, metadata och öppen data gör det enklare för oss och våra användare att hitta, förstå och använda geografisk information. Rättssäkerheten ökar och vi kan arbeta effektivare och öppen data skapar utvecklingsmöjligheter för företag och nytta för näringsliv och medborgare.

DiSa har tagit fram en intern och en extern webbaserad kartportal för Region Gotland. För att göra detta har prestandan höjts, geodata rensats, en metadataportal implementerats, personalen inom samhällsbyggnadsprocessen utbildats och öppna data publicerats.

Här är delprojektets resultat i korthet:

  • En intern och en extern webbaserad kartportal.
  • Rensade och strukturerade databaser för Region Gotlands geodata.
  • En implementerad metadataportal med utsedda informationsförvaltare för framtida kvalitetssäkring.
  • En informationsförvaltningsplan för geodata vid Region Gotland.
  • En portal för öppna data – där planbestämmelser från digitala detaljplaner och 3D-modeller av byggnader i Visby finns publicerade som öppna data.

 

DiSa har skapat ordning och reda i förvaltningens geodata. Detta har lett till effektivare processer, minskat lagringsutrymme för data och höjd prestanda i systemen. Ett stort arbete har varit att skapa nya databaser uppdelade på informationsägare, rensa i data och skapa rutiner för en strukturerad namnsättning av data.

Under projektet har vi även infört ett nytt metadatasystem, vilket i sin tur gjort det möjligt för DiSa att lansera en portal för öppna data för Region Gotland.

Öppna data - Region Gotland

DiSa har tagit fram en extern kartportal där företag, boende och besökare kan hämta information vid exempelvis ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter. Kartorna är nu enhetliga och tillgängliga, med fokus ökad användarvänlighet.

Kartor - Region Gotland

Detta är ett viktigt steg för att öka insynen i beslutsfattande och handläggning, och bidra till ökad effektivitet och kortade handläggningstider. Inom projektet har vi genomfört tre digitala medborgardialoger med interaktiva kartor, vilket ökat dialogen med invånarna och gett fler synpunkter till samhällsplaneringen.

Under projektet har medarbetarna internt vid Region Gotland övergått till att arbeta i en gemensam GIS-plattform – Gokart. Detta sparar kostnader och arbetstid för förvaltningen. Övergången till ett gemensamt arbetssätt har även ökat användandet internt och externt av GIS-plattformen.

Skärmbild från kartportalen Gokart med norra Gotland och Fårö

DiSa har tagit fram webbaserade utbildningar och instruktioner för användningen av GoKart, och alla enheter inom förvaltningen har fått utbildning i det till delar nya arbetssättet.

Nu har vi ordning och reda på vår geodata, strukturerade metadata och enhetliga system. Med den grunden kan vi effektivisera handläggningen och bygga vidare på en utökad dialog med våra invånare via tillgängliga kartor.