Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av ett tredimensionellt hus

3D-visualisering

Med smarta och effektiva metoder för att skapa 3D-visualiseringar gör vi det enklare att ta till sig information och förstå hur tänkta byggnads- och infrastrukturprojekt fungerar i den befintliga miljön. Genom att använda 3D-visualiseringar i handläggningen blir det enklare att fatta korrekta beslut.

DiSa har tagit fram en ny process för att skapa mer exakta, tillgängliga och användbara 3D-modeller att använda inom samhällsbyggnadsprocessen.

Det här är vad som delprojektet tagit fram:

  • En ny modell och rutin för hur 3D-modeller kan tas fram med hjälp av drönare.
  • Fem olika 3D-modeller av hög kvalitet som kan användas i ärendehanteringen
  • En intern beställningskatalog, i form av en kartberättelse, som presenterar de olika 3D-modeller Region Gotland nu har kapacitet att producera.

Öppna Visbys digitala tvilling i helskärm.

De 3D-modeller som Region Gotland tidigare använt inom samhällsbyggnadsprocessen har varit mycket enkla. Modellerna har byggt på Lantmäteriets nationella laserskanning, som genomfördes under våren 2012.

Det resulterade i modeller som inte var tillräckligt korrekta, detaljrika eller användbara för handläggare och externa intressenter. De användes helt enkelt mycket lite då de inte gav den kvalitetshöjning av beslutsunderlagen som efterfrågades.

Genom DiSa-projektets arbete med 3D-visualisering har en ny metod för framtagande av 3D-modeller skapats. Genom att använda fotogrammetriska metoder genom drönarflygning kan Samhällsbyggnadsförvaltningen nu producera mer avancerade och användbara modeller för exploateringsprocessen.

Drönarpilot Tomas Looström flyger och fotograferar vid Visby ringmur

För att skapa en rättssäker process har DiSa gjort ett omfattande arbete med att i samverkan med Lantmäteriet, Dataskyddsinspektionen och Trafikverket ta fram rutiner, dokumentation och tillstånd för drönarflygning på Gotland. Mätningsingenjörer har utbildats till drönarpiloter och handläggarna inom samhällsbyggnadsprocessen har fått vara medskapare till de tjänster som tagits fram.

Under projekttiden köpte DiSa in teknik och programvaror för att kunna arbeta på nya sätt. Sju 3D-modeller togs fram genom att arbeta med den nya metoden, och flera av dessa användes skarpt i handläggningen. En katalog skapades för att handläggarna skulle kunna se och förstå vilka modeller som går att göra och hur processen för att göra dem ser ut.


Ett exempel på en enkel visualisering av en 3D-modell. Öppna 3D-modellen i helskärm.

Genom aktivitetens arbete och färdigställande kan nu medborgare, kunder, handläggare, medarbetare och beslutsfattare som har tillgång till en webbläsare titta på och röra sig fritt i 3D-modeller av god kvalitet som produceras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Användare har även tillgång till flera funktioner som förbättrar användarupplevelsen och bidrar med viktig information - så som att det är möjligt att titta på skuggor för valfri tid på dygnet och valfritt datum, att de kan tända och släcka tänkta byggnader samt att de kan se olika informationslager så som detaljplaninformation och fastighetsgränser i modellen.

För att utveckla funktionaliteten i modellerna arbetade en student som praktikant i DiSa för att ta fram ett ritverktyg i modellerna.