Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

3D-visualisering

I samhällsbyggnadsprocessen kan användningen av 3D-visualiseringar göra stor skillnad. Informationen till dig som medborgare blir tydligare och ökar möjligheten till dialog.

Med hjälp av 3D-visualiseringar kan vi visa detaljplanegränser och planbestämmelser för aktuella områden. Det kan också kombineras med en landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I en 3D-modell kan du som användare röra dig fritt, testa olika projekteringsförslag och se hur resultatet skulle bli utifrån valfria vyer. Från modellen kan vi också ta fram filmer och bilder och på så vis göra det ännu enklare att förstå hur ett projekt är tänkt att bli.

Just nu testar vi olika verktyg och metoder för att presentera 3D-modellerna. Här är ett sådant test som visar en del av stadsdelen Gråbo i Visby. Modellen är skapad med hjälp av drönarfoton och visar befintlig bebyggelse i form av enkla block. 


Se 3D-modellen av Gråbo i helskärm här.

Här är ytterligare ett exempel på en 3D-visualisering som kommer från förslaget till utveckling av inre hamnen i Visby. Modellen ger en tydlig visuell bild som är ett bra komplement till övrig information som texter, bilder och vanliga kartor.

Du kan förflytta dig i modellen genom dra dig runt med musen, eller använda fingrarna om du använder telefon eller surfplatta.

Se hela förslaget till utveckling av inre hamnen här.

 

  Tomas Looström - Delprojektledare 3D-modeller

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Tomas Looström på tomas.loostrom@gotland.se eller på 0498-26 91 82.