Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

3D-visualisering

I samhällsbyggnadsprocessen kan användningen av 3D-visualiseringar göra stor skillnad. Informationen till dig som medborgare blir tydligare och gör det lättare att förstå hur ett planerat byggprojekt kan se ut.

3D-visualiseringar kan användas i många olika sammanhang och se ut på många olika sätt. Ofta utgår visualiseringen från en landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader inlagda som modeller. I en 3D-modell kan du som användare röra dig fritt, testa olika projekteringsförslag och se hur resultatet skulle bli utifrån valfria vyer. Från modellen kan vi också ta fram filmer och bilder och på så vis göra det ännu enklare att förstå hur ett projekt är tänkt att bli.

Under projektet har vi testat olika verktyg och metoder för att presentera 3D-modellerna. Här är ett sådant test som visar en del av stadsdelen Gråbo i Visby. Modellen är skapad med hjälp av drönarfoton och visar befintlig bebyggelse i form av enkla block. 


Se 3D-modellen av Gråbo i helskärm här.

I DiSa-projektet har vi använt oss av drönare för att enkelt och effektivt ta fram underlag till 3D-visualiseringarna. Genom att flyga och fotografera med drönaren över ett område går det utifrån bilderna och drönarens geografiska information att skapa en verklighetstrogen 3D-modell. Den kan sedan kompletteras med 3D-modeller eller skisser över tänkta byggnader.

Här är ytterligare ett exempel på en 3D-visualisering som kommer från förslaget till utveckling av inre hamnen i Visby. Modellen ger en tydlig visuell bild som är ett bra komplement till övrig information som texter, bilder och vanliga kartor.

Du kan förflytta dig i modellen för att se visualiseringen ur olika vinklar. Det går också att tända och släcka olika lager med modeller för att kunna göra jämförelser.

Se hela förslaget till utveckling av inre hamnen här.

 

  Tomas Looström - Delprojektledare 3D-modeller

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Tomas Looström på tomas.loostrom@gotland.se eller på 0498-26 91 82.