Kontakt

Märta Syrén
Projektledare
Telefon: 0498-26 91 81
E-post: marta.syren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitala översiktsplaner

Översiktsplanen ska vara tillgänglig och lätt att använda. Det ska också vara lätt för dig att lämna synpunkter och påverka samhällsplaneringen.

- Genom att göra planerna digitala ökar vi möjligheterna till medborgardialog och hoppas att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska känna sig välkomna att tycka till, säger Jenny Sandberg, projektledare för delprojektet Digitala översiktsplaner.

Under 2020 pågår den tidiga dialogen för översiktsplanen Gotland 2040. Boende, besökare och företagare har möjlighet att lämna synpunkter via en interaktiv karta som tagits fram i DiSa;s delprojekt Digitala översiktsplaner.

Läs mer och testa webbtjänsten här.

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för Gotland är styrdokument för Region Gotlands mark- och vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har du som exploatör, byggföretagare eller medborgare bara tillgång till planerna digitalt som inskannade pdf-filer.

Genom att digitalisera våra översiktsplaner kommer informationen att vara interaktiv, uppdaterad och lättare att förstå.

En del i projektet har varit att ta fram digitala lösningar för dialog och presentation av Program Klintehamn 2030. Programmet har fungerat som ett pilotprojekt inför framtida digitala översiktsplaner. Det innehåller utgångspunkter, mål och strategier för Klintehamns framtida utveckling och togs fram på ett liknande sätt som en översiktsplan. 

Resultatet blev bland annat en interaktiv karta med möjlighet för vem som helst att markera platser och områden och lämna kommentarer. Själva programmet finns också i en digital version där innehållet presenteras på ett tilltalande och lättnavigerat sätt. 

Läs mer om Program Klintehamn 2030.

Jenny Sandberg, delprojektledare DiSa

Är du nyfiken på projektet och vill veta mer? Kontakta gärna delprojektledare Jenny Sandberg på jenny.sandberg@gotland.se eller på 0498-26 96 39.