Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändrat arbetssätt vid operation

Publicerad 2018-02-16 08:25
Operationsavdelningen på Visby lasarett har infört ett förbättringsarbete i projektform med så kallad lågflödesanestesi för patienter över 15 år, vilket lett till förbättrad arbets- och patientmiljö samt ekonomi.

- Nu har vi i  den så kallade lågflödesgruppen utvärderat effekten av projektet, och utsläppen av narkosgas, i detta fall Sevorane, har minskat med 40 procent och en besparing på 88 000 kronor för 2017 kan redovisas jämfört med 2016, säger Jenny Crotto, anestesisjuksköterska som deltagit i gruppens förbättringsarbete.

Vid narkos med narkosgas har man tidigare använt ett överskott av luft och syrgas, vilket i sin tur leder till högt utsläpp av narkosgas. Detta leder till negativ miljöpåverkan, både i vår direkta arbetsmiljö, för patienterna samt i naturen, och högre kostnader.

Den lokala projektgruppen poängterar att arbetssättet på inga vägar är något nytt, men projektet utgör ett exempel på stora vinster som kan göras om man tar in kunskap från omgivningen och förankrar den lokalt. Framgångsfaktorn i det här projektet bygger helt och hållet på en engagerad personalgrupp med intresse för utveckling och patientsäkerhet.

- Vi bjöd in upphovsmännen för det kliniska breddinförandet av lågflödesanestesi från Capio S:t Görans sjukhus. Sixten Bredbacka och Stellan Eriksson föreläste för personalen under oktober 2016, berättar Jenny Crotto. Den så kallade lågflödesgruppen på Visby lasarett hade sedan individuell genomgång av konceptet bedside med anestesipersonalen och lågflödesanestesi började tillämpas vid all narkos med narkosgas. Vi hade också undervisning med simuleringsprogrammet GasMan, säger hon.

Lågflödesprojektet är nu ett avslutat projekt och ett etablerat sätt att söva med narkosgas på Visby lasarett.

På fotot ses lågflödesgruppen: (f v) Kerstin Conneryd, narkosläkare, Mika Eskelinen, anestesisjuksköterska, Jan-Erik Crotto, narkosläkare, Mårten Segnestam, narkosläkare, Jenny Crotto, anestesisjuksköterska. Saknas på bild: narkossjuksköterskorna Lena Ihse och Annelie Andersson.