Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart med ny kultur- och fritidschef

Publicerad 2018-02-15 15:50
Region Gotlands nya kultur- och fritidschef heter Angelica Andersson Fihn.

Sedan årsskiftet ingår ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i regionstyrelseförvaltningen, där verksamheterna nu bildar en egen avdelning. Nu är det klart att Angelica Andersson Fihn blir chef för avdelningen.

– Vi har varit oerhört måna om att få en chef och ledare som kan bära kultur- och fritidsfrågorna tillsammans med båda externa aktörer och våra egna medarbetare. I Angelica får vi nu en person med gedigen erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete och med god förmåga att samarbeta och föra dialog, säger Karolina Samuelsson, chef för regionstyrelseförvaltningen.

Angelica kommer närmast från en tjänst som teamchef inom Kronofogden där hon varit med och lett ett utvecklingsarbete för Visbykontoret.

– Jag ser verkligen fram emot mitt nya uppdrag där jag tillsammans med avdelningen får möjlighet att bygga vidare på dess styrkor. Känns otroligt roligt att få arbeta inom ett område där jag har ett stort intresse och som engagerar så många. Det känns också spännande att få vara med i den utvecklingsresa som Region Gotland påbörjat, säger Angelica Andersson Fihn.

Angelica är utbildad ekonom vid Uppsala Universitet. I sina tidigare chefsroller i både statlig och privat verksamhet har hon framför allt haft fokus på förändringsledning och utveckling. Som regionchef på Kronans Apotek var hon med och byggde upp företaget när monopolet inom apoteksbranschen avskaffades. Hon har också haft olika chefsroller inom Coop Sverige.

Angelica Andersson Fihn är 42 år, ursprungligen från västkusten och boende på Gotland sedan sex år. Hon tillträder i april.