Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Många söker akutmottagningen i influensatider – så läker du influensan av egen kraft

Publicerad 2018-02-14 08:36
Många har sökt akutmottagningen på Visby lasarett de senaste dagarna. Belastningen är stor och väntetiderna blir långa. Få har behövt den mer avancerade hjälp som akutmottagningen kan erbjuda.

Det konstaterar smittskyddsläkare Sven Montelius och verksamhetscheferna Charlotte Kaviani (akutmottagningen) och Margaretha Blomgren (barn- och ungdomsmedicin) samt primärvårdschef Hans Brandström.

Även om man har hög feber så är det inte alltid nödvändigt att söka vård på akutmottagningen. Om man kan andas utan problem och få i sig dryck så har sjukvården inte så mycket att erbjuda vid en influensasjukdom.

Där är egenvård viktigt och man får kurera sig med de receptfria läkemedel som finns att köpa. Det är viktigt att dricka mycket. Barn är särskilt känsliga för bristande vätskeintag. Ge barnet vätska vid upprepade tillfällen. Välj sötade drycker så att barnet även får i sig litet energi. Influensa och andra virussjukdomar läker ut spontant men febern kan kvarstå 3 – 5 dagar och hostan kan pågå länge.

Om man har någon bakomliggande sjukdom kan influensan bli svårare att klara av på egen hand och om man försämras under sjukdomen kan det tyda på en komplikation, t ex lunginflammation. I det läget bör man söka vård och då i första hand på sin vårdcentral.

Risken att man sprider sitt virus till andra som sitter i det överfulla väntrummet är en annan orsak till att inte söka vård om det inte är alldeles nödvändigt.