Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2020-2021

Läsårstider:

För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 18 augusti 2020 och pågår t.o.m fredag den 18 december 2020.
Vårterminen startar torsdag den 7 januari 2021 och pågår t.o.m torsdag den 10 juni 2021.

Antal skoldagar för elever är 178 stycken.

Lovdagar under skolåret:
26 oktober - 30 oktober 2020 "vecka 44"
24 september lovdag
17 november lovdag
7 januari lovdag
1 mars - 5 mars 2021, sportlov
15 mars lovdag
6 april - 9 april 2021, påsklov
14 maj 2021, lovdag

 

För lärarna gäller:

Höstterminen startar onsdag 12 augusti 2020 och pågår t.o.m fredag 18 december 2020.
Vårterminen startar torsdag den 7 januari 2021 och pågår t.o.m onsdag den 16 juni 2021.

Den reglerade arbetstiden för lärare omfattar 194 arbetsdagar per verksamhetsår.

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
12 - 17 augusti 2020 (4 dagar)
24 september (1 dag)
17 november (1 dag)
26 - 28 oktober 2020 (3 dagar)
7 januari (1 dag)
15 mars (1 dag)
14 maj 2021 (1 dag)
11 - 16 juni 2021 (4 dagar)
Totalt 16 dagar.

Arbetsåret 20/21 för uppehållsanställning
Barnomsorgen:
2020-08-12 - 2020-12-18
2021-01-07 - 2021-06-18

Elevassistenter och måltidspersonal:
2020-08-18 - 2020-12-18
2021-01-07 - 2021-06-10

Skolsköterskor och elevassistenter inom särskolan:
2020-08-17 - 2020-12-18
2021-01-07 - 2021-06-14