Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturstipendier att söka

Publicerad 2018-02-12 14:59
Du som är kulturaktör eller forskar inom kulturvetenskap och är bosatt/skriven på Gotland. Välkommen att söka, dels ett nytt vistelsestipendium om att bo och arbeta en månad i Frankrike, dels ett resestipendium för ett konstnärsutbyte med Westfalen-Lippe i Tyskland. Senast den 7 mars vill vi ha din ansökan.

Till dig som är kulturaktör eller forskar inom kulturvetenskaplig disciplin och är bosatt/skriven på Gotland.

På respektive sida kan du läsa mer om vardera stipendium samt hitta ansökningsblankett att fylla i:

www.gotland.se/vistelsestipendium

www.gotland.se/westfalen

Välkommen med din ansökan!