Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Är du intresserad av kulturarbetsstipendium?

Publicerad 2018-02-08 14:24
Står du i begrepp att gå en konstnärlig utbildning eller är du på väg att etablera dig inom det konstnärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för att genomföra kulturprojekt här på ön.

Stipendiesumman är på 40 000 kronor och kan fördelas på en eller flera mottagare. Du som söker är mellan 18 och 30 år och folkbokförd på Gotland.