Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att anmäla sportlovsaktiviteter till vår kalender

Publicerad 2018-02-08 11:14
Inför sportlovet publicerar vi en kalender med sportlovsaktiviteter på Region Gotlands webbplats. Föreningar och andra arrangörer kan nu anmäla aktiviteter och delta i kalendern helt utan kostnad.

Kalendern visar det utbud av aktiviteter, dag för dag, som finns för barn och ungdomar under sportlovsveckan den 26 februari till 2 mars.

Du anmäler in aktiviteterna direkt i kalendern på www.gotland.se/sportlov

Läs gärna igenom Frågor och svar nedan innan du skickar in aktiviteter. Alla aktiviteter granskas av regionen innan de blir synliga i kalendern.

Vid behov av hjälp eller andra frågor och funderingar, kontakta Mona Eriksson på e-post: forening@gotland.se eller telefon 0498-26 90 00 (via regionupplysningen).
 

Välkommen med din sportlovsaktivitet!

 

 

Frågor och svar om sportlovskalendern

Vad ska visas i kalendern?

Kalendern visar aktiviteter som vänder sig till allmänhet eller verksamhetens målgrupp. All information som visas i kalendern är offentlig information. Minsta information som ska visas är:

• aktivitetens titel

• tid

• plats (googlemaps-länk möjlig)

• målgrupp (del av allmänhet)

• ansvarig för aktiviteten

Aktiviteten kan kombineras med en bifogad fil, bild eller länk till annan hemsida. Bilder och texter som publiceras i kalendern får inte strida mot någon annans upphovsrätt.

Vad visas inte i kalendern?

Material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller diskriminerande får inte publiceras. Kalendern ska inte konkurrera med kommersiella eller andra regionägda evenemangskalendrar. Kalendern visar inte nyhetsinformation eller kommersiella och privata evenemang eller tillställningar. Ideella föreningar har inte tillgång att publicera sina ordinarie aktiviteter, undantaget är sportlovsaktiviteter för skollediga, i huvudsak barn och ungdomar.

Vem ansvarar för och uppdaterar innehållet?

Kultur- och fritidsavdelningen i regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att kalendern uppdateras, sköts och innehåller relevant information. Annonsören ansvarar för att innehållet är korrekt och att tid och plats stämmer.