Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-02-06 14:53
Nämnden har bland annat behandlat verksamhetsberättelsen för 2017.

Verksamhetsberättelse för 2017 är fastställd

Nämndens resultat för år 2017 är 18,9 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor för året nås därmed. Det är framförallt de ökade statsbidragen som bidrar till nämndens positiva resultat. I stort sett samtliga enheter redovisar balans. Kommunala Wisbygymnasiet visar för första gången på många år ett plusresultat på närmare 600 000 kronor. Nettokostnaden för nämnden har under den senaste sex åren minskat med 42,5 miljoner kronor och motsvarar 13,8 procent. I verksamhetsberättelsen kan man läsa att sjuktalet har ökat något inom nämndens ansvarsområde på övergripande nivå från 4,63 till 4,76, i förhållande till motsvarande period 2016. Antalet anställda totalt ökade med fyra personer och detta motsvarar personalkostnadsutvecklingen för perioden.

Lokala jobbspår har tagits fram

Nämnden fick idag en lägesrapport om den lokala överenskommelsen mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan kring nyanländas etablering, där DUA- Delegationen för unga och nyanlända till arbete, funnits med som stöd för samverkan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har varit med och arbetat fram de lokala jobbspåren inom ramen för den nya överenskommelsen. Jobbspåren pekar ut olika typer av utbildningar som kan vara vägen till att etablera sig på arbetsmarknaden efter etableringsperioden.

Nämnden informerades om arbetet mot kränkande särbehandling

Ledamöterna informerades idag om hur verksamheterna arbetar mot kränkande särbehandling, med anledning av metoo-uppropen som lyft fram vittnesmål om sexuella trakasserier. Bland annat uppropet #tyst i klassen. Riktlinjer och planer med rutiner och förebyggande åtgärder finns framtagna och olika former av aktiviteter och utbildningsinsatser genomförs löpande. Bland annat finns arbetet beskrivet i likabehandlingsplanerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt den regionövergripande likabehandlingspolicyn och riktlinjerna mot kränkande särbehandling. I ljuset av vittnesmålen i uppropen kommer det förebyggande arbetet i utbildningsverksamheterna att utvecklas ytterligare.

Vill att fler ska lockas till yrkesvux

GVN beslutade idag även om att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att tillsammans med Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och yrkesbranscherna komma med förslag på insatser som lockar fler till utbildning inom yrkesvux. Bakgrunden till beslutet är att det saknas kompetenser som företagen på Gotland efterfrågar, samtidigt som regeringen i budgetpropositionen för 2018 gjort en förstärkning av antalet platser inom bland annat regionalt yrkesvux.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Saga Carlgren (v), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, telefon 070-447 68 13

Anders Jolby, utbildningsdirektör, telefon 0498-26 94 18

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 februari 2018
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?